Nawigacja

Leszno

Wydział Zamiejscowy w Lesznie

Opublikowane przez : Izabela Jokiel

Naczelnik: Jarosław Jąder

Budynek Okręgowego Urzędu Miar w Lesznie

Adres: ul. Dekana 4            
 64-100 Leszno
 
E-mail: oum.poznan.leszno@poczta,gum.gov.pl

Biuro Obsługi Klienta: tel. 65 5268 563

                                  fax. 61 8552 202

 

Godziny otwarcia urzędu: 7:00 - 15:00

Obszar dzialania - powiaty: gostyński, kościański, krotoszyński, leszczyński, rawicki, śremski, wolsztyński

 

Przyrządy pomiarowe legalizowane w Wydziale Zamiejscowym w Lesznie:

  • do pomiaru masy (wagi automatyczne (dla pojedynczych ładunków, odważające, porcjujące, przenośnikowe, wagonowe); wagi nieautomatyczne; odważniki klasy dokładności F2, M1, M2);
  • do pomiaru objętości i przepływu płynów (instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda; drogowe cysterny pomiarowe; zbiorniki pomiarowe do cieczy z wyłączeniem zbiorników pomiarowych do cieczy posadowionej na stałe na stacjach paliw płynnych stosowanych do celów magazynowania cieczy);
  • do pomiaru parametrów ruchu (taksometry elektroniczne);

Przyrządy pomiarowe wzorcowane w Wydziale Zamiejscowym w Lesznie:

  • do pomiaru masy: wzorce masy klasy dokładności F2, M1, M2; wagi nieautomatyczne mechaniczne; wagi nieautomatyczne mechaniczne uchylne i sprężynowe oraz prosto dźwigniowe; wagi nieautomatyczne elektroniczne;
  • do pomiaru wielkości geometrycznych: przymiary sztywne, półsztywne i składane; przymiary wstęgowe; przymiary rozsuwane; mierniki do pomiaru wysokości napełniania zbiorników.
  • do pomiaru ciśnienia, objętości i przepływu płynów: liczniki objętości do cieczy innych niż woda (elektromechaniczne), czujniki objętości gazu; odmierzacze biopaliw/Ad Blue, schładzalniki do mleka; kolby I rzędu do cieczy;  kolby II rzędu do cieczy; liczniki kontrolne; instalacje pomiarowe do gazu ciekłego propan – butan; instalacje pomiarowe do paliw ciekłych; zbiorniki pomiarowe do cieczy;

Ocena zgodności (JN 1441):

  • w zakresie dyrektywy 2014/32/UE instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda;

 

Usługi:

Dojazd

 

do góry