Nawigacja

Wzorcowanie w zakresie akredytacji PCA

Wzorcowanie

Opublikowane przez : Agnieszka Borucka

Zespół Laboratoriów Wzorcujących Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu (AP 084) posiada wdrożony system zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025, a jego kompetencje techniczne zostały potwierdzone przez Polskie Centrum Akredytacji. Akredytacja utrzymywana jest od 19 stycznia 2006 r.

Polityka Jakości Zespołu Laboratoriów Wzorcujących (AP 084) Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu

Certyfikat Akredytacji Zespołu Laboratoriów Wzorcujących (AP 084)

Akredytowane dziedziny wzorcowań:
Przepływ rotametry do gazów
Wielkości optyczne  spektrofotometry i luksomierze
Czas sekundomierze (stopery) mechaniczne (w tym minutniki i dawkowniki czasu), sekundomierze (stopery) elektroniczne (w tym minutniki i dawkowniki czasu), sekundomierze elektroniczne sterowane elektrycznie (w tym minutniki i dawkowniki czasu)
Masa wagi mechaniczne i elektroniczne oraz wzorce masy, odważniki klas dokładności F1, F2, i M1 oraz obciążniki
Wielkości elektryczne multimetry, kalibratory napięcia i prądu, rezystory, mierniki parametrów sieci energetycznych, mierniki rezystancji - w ramach odpowiednich zakresów pomiarowych, mierniki napięcia analogowe i cyfrowe, mierniki prądu analogowe i cyfrowe, sondy pomiarowe, mierniki cęgowe, źródła wzorcowe, mierniki zniekształceń nieliniowych, rezystory stałe i regulowane, kalibratory rezystancji
Siła maszyny wytrzymałościowe do prób statycznych i urządzenia technologiczne
Twardość twardościomierze Rockwella, Vickersa i Brinella
Wielkości geometryczne płytki wzorcowe do 100 mm włącznie, suwmiarki do 1000 mm, głębokościomierze suwmiarkowe do 630 mm, wysokościomierze suwmiarkowe do 630 mm, przyrządy suwmiarkowe specjalne do 1000 mm, mikrometry zewnetrzne do 200 mm
Wielkości chemiczne
pehametry i konduktometry
 

 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES AKREDYTACJI (AP 084)

Powiązane informacje

do góry