Nawigacja

Materiały informacyjne - ulotka

Materiały informacyjne - ulotka

Opublikowane przez : Izabela Jokiel

Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu oraz jego wydziały zamiejscowe świadczą usługi w zakresie:

  • legalizacji pierwotnej i ponownej przyrządów pomiarowych,
  • oceny zgodności przyrządów pomiarowych (JN 1441),
  • wzorcowania i ekspertyz przyrządów pomiarowych.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.

Zespół Laboratoriów Wzorcujących Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu (AP 084) posiada wdrożony system zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025, a jego kompetencje techniczne zostały potwierdzone przez Polskie Centrum Akredytacji.

Akredytacja utrzymywana jest od 19 stycznia 2006 r.

Szczegółowy wykaz możliwości technicznych AP084 dostępny jest tutaj.

Wnioski i zlecenia usług metrologicznych można składać w formie elektronicznej poprzez portal ŚWITEŹ, e-PUAP albo w formie tradycyjnej do OUM w Poznaniu.

do góry