Nawigacja

Zakres notyfikacji

Ocena zgodności przyrządów pomiarowych - zakres usług JN nr 1441

Opublikowane przez : Agnieszka Borucka
 

Zakres notyfikacji 

Informacja o szczegółowym zakresie notyfikacji JN 1441 publikowana 
jest na stronie internetowej NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations).

 

Poniższe dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zostały przeniesione do prawodawstwa polskiego ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku i wdrożone niżej wymienionymi rozporzadzeniami.

DYREKTYWA AKT WDRAŻAJĄCY
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych (NAWI) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych (MID) Rozporządzenie Ministra Rozwoju  z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych

 

Zakres usług JN 1441

Grupa wyrobów Zakres pomiarowy/rodzaj przyrzadu Kierownik techniczny Procedury oceny zgodności (Moduły) Wymagania prawne dot. przyrzadów pomiarowych (Akty prawne)
Wagi nieautomatyczne

0 ÷ 100000 kg

Mikołaj Królikiewicz
ul. Krakowska 19
61-893 Poznań
tel. 61 8567 260
fax 61 8552 202
e -mail: 
masa.oum.poznan@poczta.gum.gov.pl

Weryfikacja wyrobu

moduł F

moduł F1

(2014/31/UE) - [NAWI]

Wagi automatyczne
  • odważajace
  • porcjujace
  • dla pojedyńczych ładunków klasy X (...)
  • dla pojedyńczych ładunków klasy Y (...)
  • przenośnikowe
  • wagonowe

Mikołaj Królikiewicz
ul. Krakowska 19
61-893 Poznań
tel. 61 8567 260
fax 61 8552 202
e-mail: masa.oum.poznan@poczta.gum.gov.pl

Weryfikacja wyrobu

moduł F

moduł F1

(2014/32/UE) - [MID]

Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda 0 ÷ 6000 dm3 Jarosław Jąder
ul. Dekana 4
64-100 Leszno
tel. 65 5268 201
fax 65 5268 563
e-mail: oum.poznan.leszno@poczta.gum.gov.pl

Weryfikacja wyrobu


moduł F

(2014/32/UE) - [MID]

 

do góry