Nawigacja

Jednostka Notyfikowana

Jednostka Notyfikowana nr 1441

Opublikowane przez : Agnieszka Borucka

Jednostka Notyfikowana Nr 1441
Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu

Referat Obsługi Klienta
ul. Krakowska 19
61-893 Poznań

tel. 61 8567 240
fax 61 8552 892
e-mail: rok.oum.poznan@poczta.gum.gov.pl

 

Kierownik Notyfikowanej Jednostki Nr 1441

Krzysztof Skrzypczak

tel. (61) 8567 279

fax (61) 8552 202

e-mail: dyrektor.oum.poznan@poczta.gum.gov.pl

 

Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości

Sława Pszeniczka-Raatz

tel. (61) 8567 284

fax (61) 8552 202

e-mail: quality.oum.poznan@poczta.gum.gov.pl

 

 

Polityka Jakości JN 1441

Polityka bezstronności, niezależności i poufności

 

Jednostka Notyfikowana Nr 1441 dokonuje oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi:

A. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE (MID): [Przejdź do strony]

1. Wag automatycznych:

 • odważających,
 • porcjujących,
 • dla pojedynczych ładunków klasy X (...),
 • dla pojedynczych ładunków klasy Y (...),
 • przenośnikowych,
 • wagonowych.

2. Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda:

Instalacje pomiarowe w rurociągach

Wszystkie instalacje pomiarowe klasy  0,5 w szczególności:

 • odmierzacze paliw (z wyjątkiem gazów ciekłych),
 • instalacje pomiarowe zamontowane na cysternach samochodowych, do cieczy o małej lepkości (< 20 mPa ·s),
 • instalacje pomiarowe do napełniania (opróżniania) statków, cystern kolejowych i samochodowych,
 • instalacje pomiarowe do mleka,
 • instalacje pomiarowe do tankowania samolotów.

Instalacje pomiarowe do gazów ciekłych pod ciśnieniem, mierzonych w temperaturze równej lub wyższej niż -10 °C

Instalacje pomiarowe zaliczane do klasy 0,3 lub 0,5 stosowane do cieczy: 

 • których temperatura jest niższa niż -10 °C lub wyższa niż 50 °C,
 • których lepkość dynamiczna jest większa niż 1000 mPa ·s,
 • których maksymalny strumień objętości jest nie większy niż 20 L/h.

B. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE (NAWI): [Przejdź do strony]

Wag nieautomatycznych:

 • ze wskazaniem cyfrowym,
 • pomostowych,
 • zbiornikowych,
 • samochodowych hybrydowych,
 • samochodowych elektronicznych.

 

do góry