Nawigacja

Jednostka Notyfikowana

Jednostka Notyfikowana nr 1441

Opublikowane przez : Agnieszka Borucka

Jednostka Notyfikowana Nr 1441
Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu

Biuro Obsługi Klienta
ul. Krakowska 19
                      61-893 Poznań

tel. 61 8567 240
fax 61 8552 892
e-mail: rok.oum.poznan@poczta.gum.gov.pl

 

Jednostka Notyfikowana Nr 1441 dokonuje oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi:

A. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE (MID): [Przejdź do strony]

1. Wag automatycznych:

 • odważających,
 • porcjujących,
 • dla pojedynczych ładunków klasy X (...),
 • dla pojedynczych ładunków klasy Y (...),
 • przenośnikowych,
 • wagonowych.

2. Instalacji pomiarowych do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda:

 • odmierzaczy paliw (z wyjątkiem gazów ciekłych),
 • odmierzaczy paliw (gazy ciekłe),
 • instalacje pomiarowe do napełniania cystern,
 • instalacje przewoźne do gazu ciekłego propan – butan,
 • instalacje do mleka.

B. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE (NAWI): [Przejdź do strony]

Wag nieautomatycznych:

 • ze wskazaniem cyfrowym,
 • pomostowych,
 • zbiornikowych,
 • samochodowych hybrydowych,
 • samochodowych elektronicznych.

 

do góry