Nawigacja

Towary paczkowane

Towary paczkowane

Opublikowane przez : Agnieszka Borucka

Organy administracji miar sprawują nadzór w zakresie:

  • paczkowania produktów, w szczególności systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego,
  • produkcji butelek miarowych, w szczególności stosowanego przez producenta butelek miarowych systemu kontroli wewnętrznej tych butelek.

Paczkujący, zlecający paczkowanie lub paczkujący na zlecenie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia paczkowania produktów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić ten fakt dyrektorowi okręgowego urzędu miar właściwego ze względu na miejsce paczkowania.

Sprowadzający lub importer, w tym zlecający paczkowanie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia towarów paczkowanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić ten fakt dyrektorowi okręgowego urzędu miar właściwego ze względu na miejsce składowania towaru paczkowanego.

Producent butelek miarowych, co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia produkcji, jest obowiązany zgłosić ten fakt dyrektorowi okręgowego urzędu miar właściwego ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania producenta.

Importer butelek miarowych, co najmniej 14 dni przed dniem wprowadzenia butelek miarowych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej, jest obowiązany zgłosić ten fakt dyrektorowi okręgowego urzędu miar właściwego ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania importera.

Zgłoszenia można dokonać korzystając z formularzy dostępnych na stronie BIP, na której dostępne są szczegółowe informacje w tym zakresie:


Formularze zgloszeniowe (towary paczkowane) - BIP


Wyniki kontroli

 

Osoby do kontaktów w sprawach towarów paczkowanych:

                                                       Anna Rapp

ul. Krakowska 19
61-893 Poznań
                                                     tel. 61 8567 247
                                                     e-mail: towpacz.oum.poznan@poczta.gum.gov.pl

do góry