Nawigacja

Nadzór rynku

Nadzór rynku

Opublikowane przez : Agnieszka Borucka

Organy administracji miar są organami nadzoru rynku. Celem nadzoru rynku jest zapewnianie, aby wyroby (m. in. przyrządy pomiarowe) spełniały obowiązujące wymagania i były bezpieczne.

Nadzór rynku obejmuje kontrole dokonywane przez krajowe organy nadzoru rynku po wprowadzeniu produktu do obrotu. Działania w zakresie nadzoru rynku mogą być różnie organizowane w zależności od charakteru wyrobu oraz mogą obejmować zarówno kontrolę wymagań formalnych, jak również szczegółowe badania laboratoryjne. Kontrole w ramach nadzoru rynku mogą być przeprowadzane, po wprowadzeniu wyrobu do obrotu - na różnych etapach jego tzw. „cyklu życiowego”, np. na etapie dystrybucji, oddawania do użytku lub końcowego użytkowania. Nadzór rynku może być zatem sprawowany w różnych miejscach, np. u producentów, importerów, dystrybutorów hurtowych lub detalicznych, w firmach zajmujących się wynajmem, u użytkowników, itp.

do góry