Nawigacja

Cennik opłat

Cennik opłat

Opublikowane przez : Agnieszka Borucka

Formy płatności:

  •   Przelew na rachunek Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu

              nr konta 79101014690029162231000000 NBP o/o Poznań

  •   Gotówka lub karta płatnicza:

              - w Kasie Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu

              - w Punkcie Obsługi Klienta

              - w Referacie Obsługi Klienta

 

Wysokość opłat za wydanie przez organy administracji miar i podległe im urzędy dowodu legalizacji pierwotnej albo ponownej przyrządów pomiarowych ustalana jest zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r, poz. 1679) 

do góry