Nawigacja

Ankieta - Badanie Satysfakcji Klienta

Ankieta - Badanie Satysfakcji Klienta

Liczba uczestników: 4

Jak często korzystacie Państwo z usług/czynności realizowanych przez Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu?

 • Kilka razy w miesiącu - 25% (1)
 • Raz w miesiącu - 0% (0)
 • Raz na kwartał - 0% (0)
 • Raz w roku - 75% (3)
 • Rzadziej - 0% (0)

Jakie znaczenie dla Państwa przy wyborze naszego laboratorium ma jego akredytacja?

 • Decydujące - 50% (2)
 • Bardzo duże - 0% (0)
 • Duże - 25% (1)
 • Średnie - 0% (0)
 • Niewielkie - 0% (0)
 • Bez znaczenia - 25% (1)

Z jakich źródeł uzyskują Państwo wiedzę na temat naszych usług?

 • Internet - 50% (2)
 • Od innych Klientów - 25% (1)
 • Obecna współpraca (telefon, kontakt bezpośredni) - 25% (1)
 • Materiały informacyjne PCA - 0% (0)
 • Materiały informacyjne Urzędu - 0% (0)
 • Odpowiedź - 0% (0)

Jaki jest Państwa poziom zadowolenia w odniesieniu do jakości wykonywanych usług? (Proszę wybrać ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza ocenę najkorzystniejszą)

 • 1 - 25% (1)
 • 2 - 25% (1)
 • 3 - 0% (0)
 • 4 - 0% (0)
 • 5 - 50% (2)

Jaki jest Państwa poziom zadowolenia w odniesieniu do czasu oczekiwania na realizację zlecenia? (Proszę wybrać ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza ocenę najkorzystniejszą)

 • 1 - 25% (1)
 • 2 - 0% (0)
 • 3 - 25% (1)
 • 4 - 0% (0)
 • 5 - 50% (2)

Jaki jest Państwa poziom zadowolenia w odniesieniu do cen usług? (Proszę wybrać ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza ocenę najkorzystniejszą)

 • 1 - 0% (0)
 • 2 - 0% (0)
 • 3 - 50% (2)
 • 4 - 0% (0)
 • 5 - 50% (2)

Jaki jest Państwa poziom zadowolenia w odniesieniu do rzetelności udzielanych informacji? (Proszę wybrać ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza ocenę najkorzystniejszą)

 • 1 - 0% (0)
 • 2 - 0% (0)
 • 3 - 50% (2)
 • 4 - 0% (0)
 • 5 - 50% (2)

Jaki jest Państwa poziom zadowolenia w odniesieniu do kultury obsługi? (Proszę wybrać ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza ocenę najkorzystniejszą)

 • 1 - 25% (1)
 • 2 - 0% (0)
 • 3 - 0% (0)
 • 4 - 0% (0)
 • 5 - 75% (3)

Jaki jest Państwa poziom zadowolenia w odniesieniu do sformalizowania procedur dotyczących realizacji usług? (Proszę wybrać ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza ocenę najkorzystniejszą)

 • 1 - 50% (2)
 • 2 - 0% (0)
 • 3 - 0% (0)
 • 4 - 25% (1)
 • 5 - 25% (1)

Jaki jest Państwa poziom zadowolenia w odniesieniu do funkcjonalności i przejrzystości strony internetowej Urzędu? (Proszę wybrać ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza ocenę najkorzystniejszą)

 • 1 - 0% (0)
 • 2 - 25% (1)
 • 3 - 0% (0)
 • 4 - 0% (0)
 • 5 - 75% (3)

Jaki jest Państwa poziom zadowolenia w odniesieniu do dostępu do informacji na temat usług realizowanych w Urzędzie? (Proszę wybrać ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza ocenę najkorzystniejszą)

 • 1 - 25% (1)
 • 2 - 0% (0)
 • 3 - 0% (0)
 • 4 - 0% (0)
 • 5 - 75% (3)

Jaki czas oczekiwania na realizację usługi zadawalałby Państwa?

 • Realizacja usługi „od ręki” - 0% (0)
 • Realizacja w ciągu tygodnia - 0% (0)
 • Realizacja w ciągu dwóch tygodni - 67% (2)
 • Realizacja w innym terminie - dogodnym dla Klienta - 33% (1)

Jak oceniacie Państwo koszt usługi na tle innych laboratoriów wzorcujących?

 • Akceptowalny - 100% (4)
 • Wysoki, ale proporcjonalny do jakości usługi - 0% (0)
 • Laboratoria świadczące usługi w takim samym zakresie oferują niższe ceny - 0% (0)

Czy widzicie Państwo potrzebę rozszerzenia zakresu usług wzorcowania w Okręgowym Urzędzie Miar w Poznaniu o dodatkowe przyrządy pomiarowe?

 • TAK - 20% (1)
 • NIE - 60% (3)
 • Odpowiedź - 20% (1)

Czy widzicie Państwo potrzebę rozszerzenia akredytacji przez Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu?

 • TAK - 0% (0)
 • NIE - 100% (4)
 • Odpowiedź - 0% (0)

Co w Państwa ocenie mogłoby wpłynąć na poprawę funkcjonalności i przejrzystości strony internetowej OUM w Poznaniu (możliwość wielokrotnego wyboru)?

 • Przejrzysty układ treści - 0% (0)
 • Zwięzłość treści - 33% (1)
 • Użyteczność treści - 33% (1)
 • Grafika strony - 0% (0)
 • Dostosowanie strony do urządzeń mobilnych - 33% (1)
 • Intuicyjność obsługi strony - 0% (0)
 • Pozycja w wynikach wyszukiwarki internetowej - 0% (0)
 • Odpowiedź - 0% (0)

Co według Państwa mogłoby usprawnić realizację usług/czynności w Okręgowym Urzędzie Miar w Poznaniu?

 • Odpowiedź - 100% (2)

Proszę wybrać obszar wzorcowania, którego dotyczy ocena (możliwość wielokrotnego wyboru):

 • Masa - 29% (2)
 • Siła i moment siły - 0% (0)
 • Twardość - 0% (0)
 • Gęstość - 14% (1)
 • Wielkości elektryczne - 14% (1)
 • Czas i częstotliwość - 14% (1)
 • Temperatura - 14% (1)
 • Wielkości geometryczne - 0% (0)
 • Przyspieszenie, prędkość i odległość - 0% (0)
 • Fotometria - 0% (0)
 • Wielkości chemiczne - 0% (0)
 • Ciśnienie i próżnia - 0% (0)
 • Przepływ - 0% (0)

Proszę określić rodzaj firmy/instytucji, którą Państwo reprezentują?

 • Spółki kapitałowe (sp. z o. o.; S.A.) - 50% (2)
 • Spółki osobowe (sp.j.; sp.p.; sp.k. itp.) - 0% (0)
 • Osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą - 25% (1)
 • Spółka cywilna - 0% (0)
 • Spółdzielnia, fundacja, stowarzyszenie - 0% (0)
 • Przedsiębiorstwo państwowe - 0% (0)
 • Jednostka budżetowa - 25% (1)

Jaka jest wielkość Państwa firmy i jaką branżę gospodarki Państwo reprezentujecie?

 • Mikro (do 10 pracowników) - 40% (2)
 • Małe (do 50 pracowników) - 0% (0)
 • Średnie i duże (powyżej 50 pracowników) - 40% (2)
 • Odpowiedź - 20% (1)

Proszę określić lokalizację Państwa firmy:

 • Województwo wielkopolskie - 75% (3)
 • Województwa ościenne - 25% (1)
 • Pozostałe - 0% (0)

Uwagi dodatkowe:

 • Odpowiedź - 100% (2)
do góry