Nawigacja

Ankieta - Badanie Satysfakcji Klienta

Ankieta - Badanie Satysfakcji Klienta

Jak często korzystacie Państwo z usług/czynności realizowanych przez Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu?
Jakie znaczenie dla Państwa przy wyborze naszego laboratorium ma jego akredytacja?
Z jakich źródeł uzyskują Państwo wiedzę na temat naszych usług?
Jaki jest Państwa poziom zadowolenia w odniesieniu do jakości wykonywanych usług? (Proszę wybrać ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza ocenę najkorzystniejszą)
Jaki jest Państwa poziom zadowolenia w odniesieniu do czasu oczekiwania na realizację zlecenia? (Proszę wybrać ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza ocenę najkorzystniejszą)
Jaki jest Państwa poziom zadowolenia w odniesieniu do cen usług? (Proszę wybrać ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza ocenę najkorzystniejszą)
Jaki jest Państwa poziom zadowolenia w odniesieniu do rzetelności udzielanych informacji? (Proszę wybrać ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza ocenę najkorzystniejszą)
Jaki jest Państwa poziom zadowolenia w odniesieniu do kultury obsługi? (Proszę wybrać ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza ocenę najkorzystniejszą)
Jaki jest Państwa poziom zadowolenia w odniesieniu do sformalizowania procedur dotyczących realizacji usług? (Proszę wybrać ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza ocenę najkorzystniejszą)
Jaki jest Państwa poziom zadowolenia w odniesieniu do funkcjonalności i przejrzystości strony internetowej Urzędu? (Proszę wybrać ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza ocenę najkorzystniejszą)
Jaki jest Państwa poziom zadowolenia w odniesieniu do dostępu do informacji na temat usług realizowanych w Urzędzie? (Proszę wybrać ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza ocenę najkorzystniejszą)
Jaki czas oczekiwania na realizację usługi zadawalałby Państwa?
Jak oceniacie Państwo koszt usługi na tle innych laboratoriów wzorcujących?
Czy widzicie Państwo potrzebę rozszerzenia zakresu usług wzorcowania w Okręgowym Urzędzie Miar w Poznaniu o dodatkowe przyrządy pomiarowe?
Czy widzicie Państwo potrzebę rozszerzenia akredytacji przez Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu?
Co w Państwa ocenie mogłoby wpłynąć na poprawę funkcjonalności i przejrzystości strony internetowej OUM w Poznaniu (możliwość wielokrotnego wyboru)?
Co według Państwa mogłoby usprawnić realizację usług/czynności w Okręgowym Urzędzie Miar w Poznaniu?
Proszę wybrać obszar wzorcowania, którego dotyczy ocena (możliwość wielokrotnego wyboru):
Proszę określić rodzaj firmy/instytucji, którą Państwo reprezentują?
Jaka jest wielkość Państwa firmy i jaką branżę gospodarki Państwo reprezentujecie?
Proszę określić lokalizację Państwa firmy:
Uwagi dodatkowe:

do góry