Tachometry (impulsowe, odśrodkowe, elektryczne, magnetyczne, chronometryczne)


Wielkość mierzona
Zakres pomiarowy objęty akredytacją/metoda pomiarowa
-
Zakres pomiarowy poza akredytacją/metoda pomiarowa
do 12500 obr/min (metoda dotykową), do 100000 obr/min (metodą optyczną)
Miejsce realizacji
Informacja dodatkowa
-
Wzorcowanie w zakresie akredytacji (zaznacz wyłącznie w przypadku, kiedy akredytacja jest wymagana)
ID
33