Urządzenia technologiczne do sił rozciągających i ściskających


Dziedzina pomiarowa
Wielkość mierzona
Zakres pomiarowy objęty akredytacją/metoda pomiarowa
siły ściskające: 0,01 N ÷ 3 MN, siły rozciagające: 0,01 N ÷ 1 MN
Zakres pomiarowy poza akredytacją/metoda pomiarowa
siły ściskające: 0,01 N ÷ 3 MN, siły rozciagające: 0,01 N ÷ 1 MN
Miejsce realizacji
Informacja dodatkowa
-
Wzorcowanie w zakresie akredytacji (zaznacz wyłącznie w przypadku, kiedy akredytacja jest wymagana)
TAK
ID
50