Wzorce masy klasy dokładności F2, w tym stosowane do adiustacji wag (odważniki kalibracyjne)


Dziedzina pomiarowa
Wielkość mierzona
Zakres pomiarowy objęty akredytacją/metoda pomiarowa
-
Zakres pomiarowy poza akredytacją/metoda pomiarowa
od 1 g do 20 kg
Informacja dodatkowa
-
Wzorcowanie w zakresie akredytacji (zaznacz wyłącznie w przypadku, kiedy akredytacja jest wymagana)
ID
105