Wzorce masy i odważniki klasy dokładności M1 (za wyjątkiem wzorców masy lub odważników wykonanych z żeliwa szarego)


Dziedzina pomiarowa
Wielkość mierzona
Zakres pomiarowy objęty akredytacją/metoda pomiarowa
od 1 mg do 20 kg
Zakres pomiarowy poza akredytacją/metoda pomiarowa
od 1 mg do 50 kg
Miejsce realizacji
Informacja dodatkowa
-
Wzorcowanie w zakresie akredytacji (zaznacz wyłącznie w przypadku, kiedy akredytacja jest wymagana)
TAK
ID
77