Rotametry


Dziedzina pomiarowa
Przyrząd pomiarowy
Wielkość mierzona
Zakres pomiarowy objęty akredytacją/metoda pomiarowa
(1 ÷ 15000) dm3/h
Zakres pomiarowy poza akredytacją/metoda pomiarowa
(1 ÷ 15000) dm3/h
Miejsce realizacji
Informacja dodatkowa
-
Wzorcowanie w zakresie akredytacji (zaznacz wyłącznie w przypadku, kiedy akredytacja jest wymagana)
TAK
ID
47