Odważniki do celów specjalnych


Dziedzina pomiarowa
Wielkość mierzona
Zakres pomiarowy objęty akredytacją/metoda pomiarowa
od 1 g do 20 kg
Zakres pomiarowy poza akredytacją/metoda pomiarowa
od 1 g do 50 kg
Miejsce realizacji
Informacja dodatkowa
-
Wzorcowanie w zakresie akredytacji (zaznacz wyłącznie w przypadku, kiedy akredytacja jest wymagana)
TAK
ID
79