Suwmiarki


Dziedzina pomiarowa
Przyrząd pomiarowy
Wielkość mierzona
Zakres pomiarowy objęty akredytacją/metoda pomiarowa
o górnej granicy zakresu pomiarowego do 1000 mm
Zakres pomiarowy poza akredytacją/metoda pomiarowa
o górnej granicy zakresu pomiarowego do 1000 mm
Miejsce realizacji
Informacja dodatkowa
-
Wzorcowanie w zakresie akredytacji (zaznacz wyłącznie w przypadku, kiedy akredytacja jest wymagana)
TAK
ID
5