Wagi nieautomatyczne:(mechaniczne, mechaniczne odważnikowo uchylne,mechaniczne odważnikowo włącznikowouchylne,mechaniczne włącznikowo uchylne, elektroniczne, torsyjne, uchylne i sprężynowe)


Dziedzina pomiarowa
Wielkość mierzona
Zakres pomiarowy objęty akredytacją/metoda pomiarowa
od 1 mg do 150 kg
Zakres pomiarowy poza akredytacją/metoda pomiarowa
od 1 mg do 100000 kg
Miejsce realizacji
Informacja dodatkowa
-
Wzorcowanie w zakresie akredytacji (zaznacz wyłącznie w przypadku, kiedy akredytacja jest wymagana)
TAK
ID
75