Płaskorównoległe płytki interferencyjne do sprawdzania mikrometrów


Dziedzina pomiarowa
Wielkość mierzona
Zakres pomiarowy objęty akredytacją/metoda pomiarowa
-
Zakres pomiarowy poza akredytacją/metoda pomiarowa
do sprawdzania mikrometrów: (0 ÷ 25) mm, (25 ÷ 50) mm, (50 ÷ 75) mm - komplet zawierający 4 płytki
Miejsce realizacji
Informacja dodatkowa
-
Wzorcowanie w zakresie akredytacji (zaznacz wyłącznie w przypadku, kiedy akredytacja jest wymagana)
ID
43