Prędkosciomierze kolejowe chronometryczne


Wielkość mierzona
Zakres pomiarowy objęty akredytacją/metoda pomiarowa
-
Zakres pomiarowy poza akredytacją/metoda pomiarowa
o górnych granicach zakresów pomiarowych: 90 km/h, 120 km/h, 150 km/h lub inne (do uzgodnienia)
Miejsce realizacji
Informacja dodatkowa
-
Wzorcowanie w zakresie akredytacji (zaznacz wyłącznie w przypadku, kiedy akredytacja jest wymagana)
ID
36