Przyrządy suwmiarkowe specjalne


Dziedzina pomiarowa
Wielkość mierzona
Zakres pomiarowy objęty akredytacją/metoda pomiarowa
w zakresie pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych do 1000 mm; w zakresie pomiarów wysokości i głębokości do 630 mm
Zakres pomiarowy poza akredytacją/metoda pomiarowa
w zakresie pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych do 1000 mm; w zakresie pomiarów wysokości i głębokości do 630 mm
Miejsce realizacji
Informacja dodatkowa
-
Wzorcowanie w zakresie akredytacji (zaznacz wyłącznie w przypadku, kiedy akredytacja jest wymagana)
TAK
ID
8