Wzorce masy i odważniki klasy dokładności M1 (w tym wzorce masy lub odważniki wykonane z żeliwa szarego)


Dziedzina pomiarowa
Wielkość mierzona
Zakres pomiarowy objęty akredytacją/metoda pomiarowa
-
Zakres pomiarowy poza akredytacją/metoda pomiarowa
20 ÷ 25 kg
Miejsce realizacji
Informacja dodatkowa
-
Wzorcowanie w zakresie akredytacji (zaznacz wyłącznie w przypadku, kiedy akredytacja jest wymagana)
ID
104