Kalibratory i mierniki


Dziedzina pomiarowa
Przyrząd pomiarowy
Wielkość mierzona
Zakres pomiarowy objęty akredytacją/metoda pomiarowa
-
Zakres pomiarowy poza akredytacją/metoda pomiarowa
(1 × 10‾4 ÷ 11) µF
Miejsce realizacji
Informacja dodatkowa

multimetry, mierniki parametrów sieci energetycznych, mierniki zniekształceń nieliniowych, mierniki napięcia, mierniki natężenia prądu, mierniki rezystancji, rezystory, mierniki cęgowe.

Wzorcowanie w zakresie akredytacji (zaznacz wyłącznie w przypadku, kiedy akredytacja jest wymagana)
ID
96