Kalibratory i mierniki


Dziedzina pomiarowa
Przyrząd pomiarowy
Wielkość mierzona
Zakres pomiarowy objęty akredytacją/metoda pomiarowa
-
Zakres pomiarowy poza akredytacją/metoda pomiarowa
U max = 4000 V, I nom = max 5000 A (symulacja sygnału z bocznika/transduktora)
Miejsce realizacji
Informacja dodatkowa
multimetry, mierniki parametrów sieci energetycznych, mierniki zniekształceń nieliniowych, mierniki napięcia, mierniki natężenia prądu, mierniki rezystancji, rezystory, mierniki cęgowe.
Wzorcowanie w zakresie akredytacji (zaznacz wyłącznie w przypadku, kiedy akredytacja jest wymagana)
ID
102