Sekundomierze (stopery) elektroniczne (w tym minutniki i dawkowniki czasu)


Dziedzina pomiarowa
Wielkość mierzona
Zakres pomiarowy objęty akredytacją/metoda pomiarowa
24 h
Zakres pomiarowy poza akredytacją/metoda pomiarowa
24 h
Miejsce realizacji
Informacja dodatkowa
-
Wzorcowanie w zakresie akredytacji (zaznacz wyłącznie w przypadku, kiedy akredytacja jest wymagana)
TAK
ID
81