Wzorce masy klasy dokładności M1


Dziedzina pomiarowa
Wielkość mierzona
Zakres pomiarowy objęty akredytacją/metoda pomiarowa
-
Zakres pomiarowy poza akredytacją/metoda pomiarowa
500 kg; 1000 kg
Informacja dodatkowa
-
Wzorcowanie w zakresie akredytacji (zaznacz wyłącznie w przypadku, kiedy akredytacja jest wymagana)
ID
108