Pehametry


Dziedzina pomiarowa
Przyrząd pomiarowy
Wielkość mierzona
Zakres pomiarowy objęty akredytacją/metoda pomiarowa
(0,000 ÷ 14,000) pH i/lub (1400,0 ÷ 1400,0) mV metoda elektryczna
Zakres pomiarowy poza akredytacją/metoda pomiarowa
(0,000 ÷ 14,000) pH i/lub (1400,0 ÷ 1400,0) mV metoda elektryczna
Miejsce realizacji
Informacja dodatkowa
-
Wzorcowanie w zakresie akredytacji (zaznacz wyłącznie w przypadku, kiedy akredytacja jest wymagana)
TAK
ID
57