Spektrofotrometry pryzmatyczne, siatkowe, filtrowe


Dziedzina pomiarowa
Wielkość mierzona
Zakres pomiarowy objęty akredytacją/metoda pomiarowa
(270 ÷ 900) nm dla wartości ekstremów widma (wartość poszczególnych ekstremów po uzgodnieniu)
Zakres pomiarowy poza akredytacją/metoda pomiarowa
(270 ÷ 900) nm dla wartości ekstremów widma (wartość poszczególnych ekstremów po uzgodnieniu)
Miejsce realizacji
Informacja dodatkowa
-
Wzorcowanie w zakresie akredytacji (zaznacz wyłącznie w przypadku, kiedy akredytacja jest wymagana)
TAK
ID
61