Wzorce masy i odważniki klasy dokładności F1, F2 (w tym wzorce masy stosowane do adiustacji wag )


Dziedzina pomiarowa
Wielkość mierzona
Zakres pomiarowy objęty akredytacją/metoda pomiarowa
od 1 mg do 20 kg
Zakres pomiarowy poza akredytacją/metoda pomiarowa
od 1 mg do 50 kg
Miejsce realizacji
Informacja dodatkowa
-
Wzorcowanie w zakresie akredytacji (zaznacz wyłącznie w przypadku, kiedy akredytacja jest wymagana)
TAK
ID
76