Nawigacja

Tekst odczytywalny maszynowo

Dodaj stronę w Tekst odczytywalny maszynowo

Opublikowane przez : Izabela Jokiel

Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu znajduje się przy
ulicy Krakowskiej 19 w Poznaniu.

Urząd działa na terenie województwa wielkopolskiego.
Ma wydziały zamiejscowe w: Lesznie, Kaliszu, Pile, Gnieźnie i Koninie.


Główne zadania Okręgowego Urzędu Miar to:

1. Legalizacja i wzorcowanie przyrządów pomiarowych powszechnego stosowania.

2. Ocena zgodności przyrządów pomiarowych.

3. Sprawdzanie i wykonywanie ekspertyz przyrządów pomiarowych.

4. Udział w wykonywanych przez Główny Urząd Miar badaniach przyrządów pomiarowych w celu zatwierdzenia typu.

5. Wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad przestrzeganiem ustawy "Prawo o miarach" oraz ustawy „O towarach paczkowanych” na obszarze działania Urzędu oraz współdziałanie w tym zakresie z administracją rządową i samorządową.

6. Przeprowadzanie kontroli w zakresie nadzoru rynku wprowadzonych do obrotu albo użytkowania przyrządów pomiarowych, na podstawie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

Urząd pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.


W celu załatwienia sprawy w Urzędzie osoby z niepełnosprawnościami mogą:
- napisać pismo i wysłać na adres:
Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu

Ulica Krakowska 19
61-893 Poznań,

- napisać email i wysłać na adres: oum.poznan@poczta.gum.gov.pl,
- przesłać dokumenty przez elektroniczna skrzynkę podawczą, na adres skrzynka ePUAP:/f4j6u6rf3l/SkrytkaESP
- zadzwonić pod numer telefonu : 61 85 67 279,
- przyjść do Urzędu osobiście.

Dobrze jest jednak przed wizytą w Urzędzie wejść na naszą stronę internetową
poznan.gum.gov.pl i w zakładce Usługi sprawdzić jakie dokumenty są
potrzebne do załatwienia sprawy.
Warto też wcześniej zadzwonić do Urzędu i umówić się na konkretny termin.
 

Zgodnie z ustawą o języku migowym osoby głuche i słabosłyszące mogą
umówić się na spotkanie z tłumaczem. Chęć skorzystania z usługi tłumacza
należy zgłosić co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą w Urzędzie.
 

do góry