Nawigacja

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Opublikowane przez : Izabela Jokiel

Uprzejmie informujemy, że osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, mogą korzystać z pomocy przy załatwianiu spraw w Okręgowym Urzędzie Miar w Poznaniu poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się w szczególności:

  • tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika,
  • korzystania z poczty elektronicznej,
  • przesyłania wniosków przez ePUAP albo system ŚWITEŹ.

W celu uzyskania ww. pomocy osoba uprawniona winna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie (np. osobiście w siedzibie urzędu, pisemnie, za pomocą e-maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, za pomocą faksu itp.) co najmniej 3 dni robocze przed przewidzianym terminem kontaktu i jednocześnie wskazać wybraną metodę komunikowania się pod adres:

Skorzystanie z usługi tłumacza jest bezpłatne dla osoby będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240, 852, 1234, 1429).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2023 r. poz. 20).

do góry