Nawigacja

Informacje i komunikaty

Modernizacja systemu ogrzewania w budynkach Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Kaliszu z montażem instalacji fotowoltaicznej

Autor : Bogusław Gil
Opublikowane przez : Izabela Jokiel

Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja systemu ogrzewania w budynkach Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Kaliszu z montażem instalacji fotowoltaicznej” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Przedsięwzięcie realizowane jest w roku 2024 polega na:

            Modernizacji systemu ogrzewania dwóch budynków w Okręgowym Urzędzie Miar w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Kaliszu przy ul. Piwonickiej 7-9 z montażem instalacji fotowoltaicznej, dotyczy likwidacji kotła gazowego 105 kW zasilającego dwa oddzielne budynki połączone siecią grzewczą.

            Efektem modernizacji jest rezygnacja z paliwa gazowego na rzecz odnawialnych źródeł ciepła, tj. zakup i instalacja niezależnych źródeł ciepła: dla budynku nr 1 biurowo- laboratoryjnego pompy ciepła solankowo - wodnej o mocy 45 kW w układzie pionowym nawiertów oraz zasilanie budynku nr 2 taksometrów pompą ciepła powietrze - woda o mocy 16 kW. Moc wymienionych pomp ciepła zapewni zapotrzebowanie cieplne dla ww. budynków. Natomiast zapotrzebowanie na energię elektryczną do zapewnienia pracy ww. pomp oraz statutowej dzielności Urzędu pokryte zostanie po zrealizowaniu zadania "Zakup, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,84 kW dla 96 sztuk paneli o mocy 415 W każdy, inwerter, konstrukcja wsporcza wraz z niezbędną infrastrukturą". Planowany uzysk energii zapewni pokrycie szacowanego rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną w ilości 39 840 kWh. Biorąc powyższe pod uwagę oraz zadania państwa w tym pjb w poprawę efektu ekologicznego, planuje się: >Demontaż kotła gazowego 105 kW, >Zakup i montaż instalacji pompy ciepła solanka - woda o mocy 45 kW dla budynku nr 1 biurowo – laboratoryjnego wraz z buforem cieplnym i wykonaniem 12 odwiertów pionowych o głębokości 97 m każdy. Współczynnik COP pompy 4,6 pojemność zbiornika buforowego 750 l. >Zakup i montaż instalacji pompy ciepła powietrze – woda o mocy 16 kW dla budynku nr 2 taksometrów. Współczynnik COP pompy 3,9 pojemność zbiornika buforowego 220 l. >Zakup, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,84 kW dla 96 sztuk paneli o mocy 415 W każdy, inwerter, konstrukcja wsporcza wraz z niezbędną infrastrukturą pokrywającej szacunkowe roczne zużycie energii elektrycznej.

            Efektem rzeczowym i ekologicznym zadania będzie rezygnacja ze zużycia gazu ziemnego do ogrzewania budynków i paliw kopalnych wykorzystywanych do pozyskania energii elektrycznej. Ponadto zostaną wyeliminowane straty ciepła na przesyle ciepła pomiędzy budynkami nr 1 i nr 2. Powstaną dwa niezależne źródła ciepła dedykowane dla poszczególnych budynków dostosowane do ich funkcji i zapotrzebowania na ciepło. Efektem ekologicznym zadania będzie redukcja dwutlenku węgla i pozostałych zanieczyszczeń pochodzących z paliwa gazowego do ogrzania budynków i paliw kopalnych zużytych do pozyskania energii elektrycznej.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dofinansował to przedsięwzięcie ze środków krajowych w formie dotacji.

Planowana wartość przedsięwzięcia netto: 979.0973,75 zł

Przyznana dotacja ze środków WFOŚiGW: 896.226,50 zł

Informacje odnośnie WFOŚiGW można znaleźć na stronie: https://www.wfosgw.poznan.pl/

do góry