Nawigacja

Informacje i komunikaty

IX Konferencja „Chemometria i Metrologia w Analityce” organizowana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Autor : Joanna Wiśniewska
Opublikowane przez : Izabela Jokiel

W dniach 6-8 marca 2024 r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  odbędzie się 

IX Konferencja „Chemometria i Metrologia w Analityce”.

Patronat honorowy objęli Pan Prof. dr hab. Maciej Kubicki – Dziekan Wydziału Chemii UAM 

oraz Pan Krzysztof Skrzypczak – Dyrektor OUM w Poznaniu.

Poster przygotowany na IX Konferencje Chemometria i Metrologia w Analityce pt. Rola Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu  w zapewnieniu spójności pomiarowej w laboratoriach chemicznych

do góry