Nawigacja

Informacje i komunikaty

Informacja

Autor : Joanna Wiśniewska
Opublikowane przez : Izabela Jokiel

W związku z sytuacją występowania wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, w OUM w Poznaniu obowiązują następujące zasady obsługi Klientów.

W związku z sytuacją występowania wirusa SARS-CoV-2 w Polsce zaleca się, aby:

  • Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia), uruchamiające postępowanie administracyjne  lub w toku tego postępowania, a także podania poza postępowaniem administracyjnym były przekazywane za pośrednictwem Poczty Polskiej, innego operatora pocztowego, podmiotu świadczącego usługi kurierskie, a także telegraficzne, za pomocą telefaksu oraz za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej, przez skrzynkę podawczą organu administracji publicznej, utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.);
  • Istnieje możliwość płatności gotówką w POK za świadczone usługi. Zalecaną formą płatności jest przelew na konto urzędu lub karta płatnicza.
  • Pracownicy urzędu wykonujący czynności służbowe w podmiotach prowadzących działalność leczniczą lub w aptekach obowiązani są do zasłaniania nosa i ust poprzez zakładanie maseczki ochronnej.
  • Legalizacja taksometrów odbywa się po wcześniejszym ustaleniu terminu (dnia i godziny).
do góry