Nawigacja

Informacje i komunikaty

Rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Opublikowane przez : Izabela Jokiel

27 grudnia 1918 roku wybuchło w Poznaniu Powstanie Wielkopolskie

27 grudnia 1918 roku wybuchło w Poznaniu Powstanie Wielkopolskie, którego celem był powrót Wielkopolski do Rzeczpospolitej po 123 latach zaborów. Najpierw wyzwolono Poznań, a w niedługim czasie znaczną część terenów będących pod zaborem pruskim. W wyniku szybko postępujących wypadków historycznych oczyszczono teren z różnych urzędów reprezentujących prawo zaborcy. W 1918 roku, kierownictwo byłego Inspektoratu Królewsko-Pruskiego w Poznaniu, pod nazwą Państwowy Urząd Wzorcowniczy, objął inż. Leon Prawdzic-Szczawiński.

do góry