Nawigacja

Informacje i komunikaty

Komunikat z 3 września 2021 r.

Autor : Joanna Wiśniewska
Opublikowane przez : Izabela Jokiel

Komunikat dotyczący podawania informacji o przyrządach pomiarowych zgłaszanych do legalizacji.

Szanowny Wnioskodawco,

Zwracamy uwagę na rzetelne podawanie informacji o przyrządach pomiarowych zgłaszanych do legalizacji.

Zmianę we wniosku może dokonać jedynie Wnioskodawca lub osoba posiadająca odpowiednie umocowanie prawne do występowania w sprawie przed organem administracji miar w imieniu strony będącej Wnioskodawcą.

Niezgodność danych wpływa na tok prowadzonego postępowania i może wydłużyć czas postępowania lub uniemożliwić zrealizowanie danego wniosku o legalizację.

do góry