Nawigacja

Informacje i komunikaty

Znamy hasło i plakat tegorocznego Światowego Dnia Metrologii

Autor : Izabela Jokiel
Opublikowane przez : Izabela Jokiel

20 maja 2021 roku Światowy Dzień Metrologii obchodzony będzie pod hasłem „Pomiary dla zdrowia”. Temat ten został wybrany, aby uświadomić wszystkim jak ważną rolę odgrywają wiarygodne i dokładne pomiary w ochronie zdrowia i życia każdego z nas.

20 maja 2021 roku Światowy Dzień Metrologii obchodzony będzie pod hasłem „Pomiary dla zdrowia”. Temat ten został wybrany, aby uświadomić wszystkim jak ważną rolę odgrywają wiarygodne i dokładne pomiary w ochronie zdrowia i życia każdego z nas.

Metrologia, jako nauka o pomiarach, odgrywa kluczową rolę w odkryciach naukowych i innowacjach, produkcji przemysłowej i handlu międzynarodowym, a także w poprawie jakości życia i ochronie globalnego środowiska.

Światowy Dzień Metrologii to coroczne obchody podpisania przez przedstawicieli siedemnastu państw Konwencji Metrycznej w dniu 20 maja 1875 roku. Konwencja ustanowiła ramy globalnej współpracy w dziedzinie nauki o pomiarach oraz jej zastosowań przemysłowych, handlowych i społecznych.

Światowy Dzień Metrologii zwraca uwagę na ogromny wkład  i zaangażowanie wszystkich osób pracujących w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz instytucjach metrologicznych, które zapewniają ujednolicenie systemów miar, równoważność wzorców jak i międzynarodową zgodność pomiarów.

Projekt Światowego Dnia Metrologii jest realizowany wspólnie przez Międzynarodowe Biuro Miar i Wag (BIPM) oraz Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej (OIML) z udziałem krajowych organizacji odpowiedzialnych za metrologię.

Na podstawie http://worldmetrologyday.org/

Plakat dostępny w wersji PDF na stronie www.worldmetrologyday.org/posters.html 

 

do góry