Nawigacja

Informacje i komunikaty

Komunikat z dnia 8 czerwca 2020 r.

Autor : Joanna Wiśniewska
Opublikowane przez : Izabela Jokiel

W związku aktualną sytuacją epidemiczną na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz stopniowym znoszeniem ograniczeń w gospodarce, w okresie od dnia 8 czerwca 2020 r. do odwołania w OUM w Poznaniu wprowadza się następujące zasady obsługi Klientów

KOMUNIKAT

Z DNIA 8 CZERWCA 2020 R.

W związku aktualną sytuacją epidemiczną na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz stopniowym znoszeniem ograniczeń w gospodarce,

w okresie od dnia 8 czerwca 2020 r. do odwołania w OUM w Poznaniu wprowadza się następujące zasady obsługi Klientów:

Przywraca się możliwość bezpośredniej obsługi interesantów w zakresie przyjmowania wniosków i zleceń.

 

Niniejszym zaleca się, aby:

  • podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) uruchamiające postępowania administracyjne  lub w toku tego postępowania a także podania poza postępowaniem administracyjnym były przekazywane za pośrednictwem operatora pocztowego, podmiotu świadczącego usługi kurierskie albo za pomocą telefaksu oraz za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej, przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji, utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. POZ.346);
  • Korespondencja papierowa oraz przyrządy pomiarowe dostarczone do OUM w Poznaniu podlegają kwarantannie.
  • Wzory formularzy: wniosków o legalizację, wniosków o odroczenie terminu dokonania legalizacji i zezwolenia na dalsze użytkowanie przyrządu pomiarowego, zlecenia dostępne są na stronie internetowej OUM w Poznaniu
    oraz przy Punktach Obsługi Klienta.
  • Dokumenty dotyczące złożonego wniosku albo zlecenia przekazywane
    są Wnioskodawcy drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej.
  • Istnieje możliwość płatności gotówką w POK jednak preferowane jest wnoszenie opłat drogą bankowości elektronicznej.

Jednocześnie informuje się, że w związku z ograniczeniami wprowadzonymi w funkcjonowaniu Urzędu w celu zapobieżenia rozszerzeniu się zakażenia wirusem SARS-CoV-2, realizacja spraw prowadzonych przez Urząd może być wydłużona.

Z góry przepraszamy za utrudnienia.

 

do góry