Nawigacja

Informacje i komunikaty

17.07.2018Obchody 100-lecia Głównego Urzędu Miar

Opublikowane przez : Agnieszka Borucka

Już od 100 lat GUM oraz terenowe urzędy miar dbają o to, aby wiele pomiarów, z jakimi stykamy się w życiu codziennym, było dokonywanych w sposób prawidłowy. Polska administracja miar to z jednej strony tradycja rzetelnych pomiarów i profesjonalnie przeprowadzonych badań, a z drugiej nowoczesne spojrzenie na metrologię. Od zawsze niezmienna pozostaje dbałość o precyzję pomiaru i nadzór nad stosowaniem przyrządów pomiarowych we wszystkich obszarach społeczno - gospodarczych.

Główny Urząd Miar posiada piękne tradycje, a dziś staje się liderem i pionierem postępu technologicznego oraz wsparcia przemysłu. Jest instytucją nowoczesną i stale rozwijającą się. Posiada też bogatą historię i udokumentowane osiągnięcia. Dlatego, w 100 lat od powołania do życia Głównego Urzędu Miar chcielibyśmy o tym wszystkim przypomnieć, przy okazji też uświadomić znaczną część społeczeństwa o istnieniu w Polsce instytucji tak ważnej dla społecznego i konsumenckiego interesu.

GUM został utworzony 1 kwietnia 1919 r. na podstawie Dekretu o miarach, wydanego przez Naczelnika Państwa Marszałka Józefa Piłsudskiego. Nowo powstały urząd podjął dzieło ujednolicenia miar w odradzającym się kraju. Już w 1922 r. uchwalono ustawę o rachubie czasu w Polsce, pierwszą tego typu na świecie. W 1925 r. Polska przystąpiła do Międzynarodowej Konwencji Metrycznej. Z biegiem lat Główny Urząd Miar poddawany był licznym zmianom - zarówno kompetencyjnym, jak i strukturalnym. Jego losy ściśle związane były z historią naszego kraju. Dzięki kompetencjom, zaangażowaniu i poświęceniu pokoleń jego pracowników udało się stworzyć sprawną i nowoczesną instytucję, pracującą dla dobra wspólnego wszystkich obywateli Rzeczypospolitej.

Biorąc pod uwagę powyższe, Główny Urząd Miar pragnie, aby setna rocznica utworzenia administracji miar w Polsce została uczczona szczególnie godnie.

Szczegółowy harmonogram wydarzeń związany z obchodami 100-lecia znajdziecie Państwo TUTAJ.

do góry